“In eerste instantie leek mijn zoon er heel weinig aan te hebben: paniek bleef paniek en dan kon ik hem niet helpen met de geleerde technieken. Maar ineens… een week geleden ging hij uit zichzelf dingen ondernemen die hij normaal alleen onder begeleiding van
een van ons (zijn ouders) zou doen. Hij doet nu dingen zelf die hij echt normaal niet zonder ons zou doen.”