“De rots & water trainingen van Con-Next zijn zeer waardevol geweest voor onze dochter. Ze heeft geleerd hoe ze sterker en weerbaarder kan zijn. Ook heeft ze oefeningen geleerd die voor haar praktisch toepasbaar zijn. Ze heeft de trainingen ook als heel fijn ervaren en heeft zich erg op haar gemak gevoeld.”